Di chúc có phải công chứng, chứng thực không? - LuatVietNam
https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/di-chuc-co-bat-buoc-phai-duoc-cong-chung-chung-thuc-230-18908-article.html
2019-04-20 07:10:10 86
12 Tháng 2 2019 ... Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thế nào là một di chúc hợp pháp. Liệu di chúc có bắt buộc phải được công chứng, chứng thực mới được ...