Khi nào di chúc phải có người làm chứng? - luatvietnam.vn
https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/khi-nao-di-chuc-phai-co-nguoi-lam-chung-230-18950-article.html
2019-04-20 07:24:21 68
Di chúc có thể có người làm chứng và không có người làm chứng. Vậy theo quy định của pháp luật, khi nào phải có người làm chứng di chúc? Các trường hợp lập di chúc phải có người làm chứng. Theo quy định tại Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc phải lập thành văn ...