Giảng giải bài tập nguyên lý kế toán chương 2 | Lucid Gen
https://lucidgen.com/nguyen-ly-ke-toan-chuong-2/
2020-07-11 18:20:04 172
Bảng cân đối kế toán là nội dung trọng tâm trong chương 2 – Báo cáo tài chính.Các bạn cần nắm vững kiến thức cơ bản của chương 1 và nhớ một số tài khoản loại 1 đến 4 trong hệ thống tài khoản kết toán là sẽ làm được.