Cầu Kênh Tẻ còn kẹt xe khoảng 4 tháng nữa | Tài chính ...
https://m.thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/cau-kenh-te-con-ket-xe-khoang-4-thang-nua-1058637.html
2019-05-04 19:36:06 80
Theo dự kiến, việc mở rộng cầu Kênh Tẻ (nối quận 4 - quận 7, TP.HCM) đến tháng 7 mới có thể hoàn thành.