Ngành Công nghệ sinh học gồm những chuyên ngành nào ...
http://m.tuyensinhtructuyen.edu.vn/ts/Nganh-Cong-nghe-sinh-hoc-gom-nhung-chuyen-nganh-nao-7-2609.aspx
2019-04-22 17:38:02 145
Đáp: Công nghệ sinh học là bộ môn tập hợp các ngành khoa học và công ... công nghiệp, CNSH môi trường, CNSH thực phẩm, CNSH y dược, tin - sinh học.