Marketing Mix là gì? Cách xây dựng Chiến lược Marketing Mix 4P - 7P
https://marcommate.com/marketing-mix-la-gi-cach-xay-dung-chien-luoc-marketing-mix-4p-7p-nd,43622
2019-05-08 07:36:10 116
8 Tháng Năm 2018 ... Làm thế nào để xây dựng một chiến lược Marketing Mix hiệu quả, hãy ... Giá cả của một sản phẩm là yếu tố quan trọng, nó quyết định thị trường, .... Xác định các kỹ thuật quảng cáo cho sản phẩm đó, tạo chiến lược quảng ...