Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc Phòng
https://massageishealthy.com/suc-khoe-loai-1-2-3-la-gi.html
2019-04-13 04:34:07 282
I. Sức khỏe loại 1 2 3 là gì theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên bộ y tế – bộ quốc phòng. Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên thể hiện trách nhiệm xã hội và cũng là quyền lợi của Công ty/Doanh nghiệp.