Thực phẩm sạch Sâu Xanh - maybanhang.net
https://maybanhang.net/2016/02/thuc-pham-sach-sau-xanh/
2019-04-14 03:36:16 167
Với hơn 3000m2 diện tích canh tác rau sạch tại thành phố Hải Phòng, 1 cửa hàng tại Hải Phòng và 2 cửa hàng tại Hà Nội, thực phẩm sạch Sâu Xanh đã trở thành sự lựa chọn uy tín trong việc mang đến những bữa ăn an toàn và giàu dinh dưỡng cho các gia đình.