CHỤP HÌNH CƯỚI Ở ĐÀ LẠT THÁNG MẤY LÀ ĐẸP NHẤT? - Medium
https://medium.com/@septemberstudio/ch%E1%BB%A5p-h%C3%ACnh-c%C6%B0%E1%BB%9Bi-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A0-l%E1%BA%A1t-th%C3%A1ng-m%E1%BA%A5y-l%C3%A0-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-9ffe5018ebd5
2019-04-18 02:30:09 145
9 Tháng Mười 2018 ... Kinh nghiệm chọn tháng chụp ảnh cưới tại Đà Lạt ... Nếu như tháng 10 có hoa dã quỳ, thì tháng 11 Đà Lạt được tô điểm bởi muôn vàn sắc hoa ...