Các bức tranh đoạt giải cao trong cuộc thi vẽ tranh Mizuiku - Em yêu ...
https://mizuiku-emyeunuocsach.vn/cac-buc-tranh-doat-giai-cao-trong-cuoc-thi-ve-tranh-mizuiku-em-yeu-nuoc-sach-danh-cho-thieu-nhi-tren-toan-quoc-nam-2017.htm
2019-04-17 07:48:10 250
9 Tháng 4 2018 ... Với thông điệp lan tỏa ý thức bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước, cuộc thi vẽ tranh trong khuôn khổ chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” ...