Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch là trách nhiệm của Nhà...
https://moitruong.net.vn/bao-ve-moi-truong-bao-ve-nguon-nuoc-sach-la-trach-nhiem-cua-nha-nuoc-va-ca-cong-dong/
2019-04-15 03:56:19 267
Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch là trách nhiệm của Nhà nước và cả cộng đồng (Moitruong.net.vn) Có thể bạn hay một ai đó đang nghĩ rằng nguồn nước tự nhiên là tài nguyên vô tận, nhưng bạn và người đó đã sai.