Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội: thanh tra các đơn ...
https://most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/4/150/thanh-tra-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tp-ha-noi--thanh-tra-cac-don-vi-san-xuat--kinh-doanh-hang-hoa-phuc-vu-tet-tan-mao.aspx
2019-04-22 00:54:03 173
Thanh tra Sở KH&CN TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Sở hữu trí tuệ tiến hành thanh tra về tiêu chuẩn, ...