Sở khoa học công nghệ Hà Nội tuyển dụng - 241889 - MyWork
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/nha-tuyen-dung/241889/so-khoa-hoc-cong-nghe-ha-noi.html
2019-04-22 00:12:07 91
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học (khoa ...