Chi nhánh Khu vực Bắc Bộ - Công ty CP Ô tô Trường Hải tuyển ...
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/nha-tuyen-dung/150258/chi-nhanh-khu-vuc-bac-bo---cong-ty-cp-o-to-truong-hai.html
2019-04-12 07:24:21 137
Công ty ôtô Trường Hải được thành lập vào ngày 29/4/1997, trụ sở chính đặt tại số 19 đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai. Người sáng lập ...