Tuyển SIÊU THỊ BIG C NHA TRANG - NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT ...
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1101148/sieu-thi-big-c-nha-trang-nhan-vien-thoi-vu-tet-2018.html
2019-04-13 11:00:14 104
SIÊU THỊ BIG C NHA TRANG - NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT 2018. Big C Việt Nam ... Hình thức làm việc: Khác ... làm thời vụ 1-2 tháng trước tết 2018 các vị trí sau: