Top 10 trường đại học đào tạo ngành công nghệ sinh học tốt nhất
http://ncppb.com/top-10-truong-dao-tao-nganh-cong-nghe-sinh-hoc/
2019-04-17 06:32:07 135
25 Tháng Ba 2019 ... Ngành công nghệ sinh học là gì? ... Mà nó còn là ngành học của sức khỏe, khoa học thực phẩm và bảo vệ môi trường. ... Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều sinh viên của trường đã và đang là những nhà khoa học đầu ngành.