Cao su Phước Hòa sẽ bán toàn bộ 37,2% vốn tại KCN Nam Tân ...
http://ndh.vn/cao-su-phuoc-hoa-se-ban-toan-bo-37-2-von-tai-kcn-nam-tan-uyen-2018011911261153p4c147.news
2019-05-04 13:38:07 60
19 Tháng Giêng 2018 ... Theo phương án cơ cấu lại vốn góp tại Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) sẽ bán toàn bộ 37 ...