VinFast thành lập trung tâm đào tạo kỹ thuật viên cơ khí ...
https://news.otofun.net/vinfast-thanh-lap-trung-tam-dao-tao-ky-thuat-vien-nganh-o-to-13394.html
2019-04-26 04:40:03 65
... xuất ô tô VinFast do Tập đoàn Vingroup làm chủ ... và kỷ luật công việc để vào làm trong các môi trường ... 2006 OTOFUN, bảo lưu ...