ĐH Tài chính - Marketing tuyển sinh hơn 5.000 chỉ tiêu năm 2019 ...
https://news.zing.vn/dh-tai-chinh-marketing-tuyen-sinh-hon-5-000-chi-tieu-nam-2019-post900163.html
2019-05-04 10:20:16 142
13 Tháng Mười Hai 2018 ... Năm 2019, ĐH Tài chính - Marketing, TP.HCM, tuyển sinh trong cả nước với 4.500 chỉ tiêu đại học và 600 chỉ tiêu cao đẳng.