Đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội với 19,1 điểm - Tuyển sinh 2019 -...
https://news.zing.vn/do-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-voi-19-1-diem-post668369.html
2019-04-14 21:06:09 220
Cụ thể, ngành Hệ thống thông tin (ĐH Grenoble - Pháp) có điểm trúng tuyển năm 2015 là 6,83; ngành Khoa học máy tính (ĐH Troy - Hoa Kỳ) là 6,08. Riêng ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa Hà Nội liên kết với 3 trường đại học nước ngoài.