Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới, dân số chưa đến 1.000 người? - Tư ...
https://news.zing.vn/quoc-gia-nao-nho-nhat-the-gioi-dan-so-chua-den-1-000-nguoi-post874512.html
2019-04-15 04:46:14 159
6 Tháng Chín 2018 ... Đây là quốc gia được công nhận có diện tích nhỏ nhất thế giới, chỉ khoảng 44 ha, dân số chưa đến 1.000 người.