Khách sạn Metropole huyền thoại, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ -...
https://news.zing.vn/khach-san-metropole-huyen-thoai-noi-to-chuc-thuong-dinh-my-trieu-post920475.html
2019-04-15 00:40:12 97
Tư liệu. Khách sạn Metropole huyền thoại, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều. 10:56 27/02/2019; Khách sạn Metropole là địa điểm huyền thoại từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng từ Charlie Chaplin, Jane Fonda,... và giờ là nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều.