Kinh tế Việt Nam - dấu hiệu chạm ngưỡng và phép thử 2019
https://news.zing.vn/kinh-te-viet-nam-dau-hieu-cham-nguong-va-phep-thu-2019-post904869.html
2019-04-15 15:22:30 118
Kinh tế Việt Nam - dấu hiệu chạm ngưỡng và phép thử 2019 Không gian cải thiện ở Việt Nam đang đụng đến phần khó nhất: cơ chế khuyến khích ngược. Các vướng mắc liên quan đến khu vực công chủ yếu nằm ở động cơ và cách hành xử của cán bộ.