Phần Lan năm thứ 2 liên tiếp là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới...
https://news.zing.vn/video-phan-lan-nam-thu-2-lien-tiep-la-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-post927699.html
2019-04-17 08:34:11 106
Địa điểm du lịch. Phần Lan năm thứ 2 liên tiếp là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. 10.9K 14:13 21/03/2019. Danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2019 vừa được mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc công bố đúng Ngày quốc tế Hạnh phúc, 20/3.