Quốc gia nào có dân số ít nhất Đông Nam Á? - Tư vấn - ZING.VN
https://news.zing.vn/quoc-gia-nao-co-dan-so-it-nhat-dong-nam-a-post906721.html
2019-04-17 11:16:21 265
Tư vấn. Quốc gia nào có dân số ít nhất Đông Nam Á? 18:54 07/01/2019; 3; Với dân số hơn 400 nghìn người, đây là quốc gia có dân số ít nhất khu vực Đông Nam Á.