Lễ hạ cờ ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - Địa điểm du lịch -...
https://news.zing.vn/le-ha-co-o-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-post721474.html
2019-04-17 12:40:07 84
Địa điểm du lịch. Lễ hạ cờ ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. 14:00 19/02/2017; 1; 17h45 hàng ngày, lễ hạ cờ được tổ chức ở Tashichho Dzong - trung tâm quyền lực của vương quốc Bhutan - do đội nghi thức quân đội Hoàng gia và Phật giáo thực hiện.