Cách tự sửa lỗi iPhone/iPad không nhận SIM - news.zing.vn
https://news.zing.vn/cach-tu-sua-loi-iphoneipad-khong-nhan-sim-post322173.html
2019-04-03 01:00:36 107
Nếu iPhone/iPad của bạn nhận được thông báo "SIM Failure" hoặc "No SIM card installed"thì có nghĩa là thiết bị đã bị lỗi không nhận SIM và không thể gọi điện thoại hoặc kết nối mạng được nữa.