'Hoa và quà không phải ý nghĩa thật sự của Quốc tế Phụ nữ' - Thế ...
https://news.zing.vn/hoa-va-qua-khong-phai-y-nghia-that-su-cua-quoc-te-phu-nu-post923296.html
2019-05-02 02:54:17 72
8 Tháng Ba 2019 ... Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm lần đầu vào năm 1911 nhằm thúc ... gia luật lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.