Cộng tác viên bán hàng online: Kiểu kinh doanh không vốn hút ...
https://news.zing.vn/cong-tac-vien-ban-hang-online-kieu-kinh-doanh-khong-von-hut-nguoi-tre-post750775.html
2019-04-13 19:24:24 112
11 Tháng Tám 2017 ... Cộng tác viên không cần bỏ vốn, không lo hàng tồn, không bị ép doanh số, hưởng chiết khấu cao. Thời gian làm việc linh hoạt, thoải mái.