Động lực bước ngoặt nào để kinh tế vĩ mô Việt Nam tiến vào năm ...
http://nfsc.gov.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/dong-luc-buoc-ngoat-nao-de-kinh-te-vi-mo-viet-nam-tien-vao-nam-2019/
2019-04-23 20:38:12 180
Chiều 8/1, tại Hội thảo công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 do Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các chuyên gia cho ...