Công trình khoa học và công nghệ là gì?
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/cong-trinh-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi-186906
2019-04-15 05:38:16 294
Công trình khoa học và công nghệ là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.