Nguyên tắc huy động tiềm lực khoa học công nghệ đối với hoạt động...
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/nguyen-tac-huy-dong-tiem-luc-khoa-hoc-cong-nghe-doi-voi-hoat-dong-cua-184427
2019-04-17 08:42:08 99
Nguyên tắc huy động tiềm lực khoa học công nghệ đối với hoạt động của công an nhân dân quy định tại Điều 4 Nghị định 169/2007/NĐ-CP về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an cụ thể như sau: 1.