Thiết bị điện tử nghe nhìn là gì?
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/cong-nghe-thong-tin/thiet-bi-dien-tu-nghe-nhin-la-gi-210647
2019-04-16 06:12:20 111
Thiết bị điện tử nghe nhìn là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập. Tôi đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Bách Khoa TP. HCM, hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin để phục vụ cho bài báo cáo sắp tới của mình.