Khách sạn Gosia 3 Nha Trang Thông Báo Tuyển Dụng
https://nghekhachsan.4irhotel.com/khach-san-gosia-3-nha-trang-thong-bao-tuyen-dung.html
2019-09-26 21:15:07 73
Khách sạn Gosia tuyển dụng nhân sự: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, giám sát lễ tân, nhân viên lễ tân, nhân viên hành lý, chế độ tốt, lương hấp dẫn.