Buôn bán thận ở Huế | Quảng Ngãi Nghĩa Thục
https://nghiathuc.wordpress.com/2016/11/25/buon-ban-than-o-hue/
2019-04-11 13:20:09 168
Buôn bán thận ở Huế Bán Thận Chui ở Huế Sau nhiều tháng thâm nhập thực tế, PV Tuổi Trẻ phát hiện một đường dây buôn thận xuyên quốc gia.