Quy luật cung - cầu là gì? | Video Kinh tế ...
https://nghiencuukinhte.org/video-quy-luat-cung-cau/
2019-04-24 01:54:03 144
Ai cũng biết, nền kinh tế tư bản hoạt động dựa trên quy luật cung - cầu. Khi cung giảm, giá cả sẽ tăng lên. Ngược lại, khi cung ...