Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1)
https://nghiencuuquocte.org/2015/10/20/lich-su-do-thai-p1/
2019-04-17 08:52:06 102
Lịch sử của dân tộc Do Thái bắt đầu với câu chuyện của gia đình Abraham như thế. Họ trở thành một thị tộc (clan), rồi phát triển lớn hơn thành một bộ tộc (tribe), và cuối cùng cắm rễ để trở thành một dân tộc (nation) – dân tộc Do Thái.