Tâm sự chuyện ra đi định cư … - Ngọn cờ - ngonco.net
http://ngonco.net/tam-su-chuyen-ra-di-dinh-cu.html
2019-04-29 01:10:03 82
9 Tháng Sáu 2018 ... ... tui tiễn ba gia đình cùa ba người bạn đi định cư ở nước ngoài. ... Nghề nghiệp thế nên cũng có thể gọi anh là giàu, có của ăn của để, có hai ...