Quốc gia nhỏ nhất thế giới với dân số 22 người | Nguyên Thủ ...
https://nguyentandung.org/quoc-gia-nho-nhat-the-gioi-voi-dan-so-22-nguoi.html
2019-04-17 09:26:23 194
6 Tháng Sáu 2014 ... Roy Bates cùng các con cháu của mình đã thành lập nên quốc gia Sealand với diện tích vỏn vẹn hơn 1000 m2 nhưng có tiền tê, tem bưu.