Caligraphie vietnamienne
http://nguyentl.free.fr/html/sujet_thu_phap_1_fr.htm
2019-04-20 11:38:09 110
Xin được giới thiệu với các bạn một bộ môn nghệ thuật đang phát triển bên Việt Nam, ... Lối viết như vậy được gọi là Thư Pháp. Thư Pháp là phương pháp viết chữ (đẹp). ... Bởi vậy tại sao ta không viết thư pháp bằng tiếng Việt ? ... Biết đâu cái gọi là đẹp đối với ta, chắc gì gọi là đẹp đối với kẻ khác !... biết đâu cái gọi là đẹp ...