Hải sản Hải Châu 2 - Seafood Restaurant
https://nhahanghaisanhaichau2.business.site/
2019-04-14 20:26:13 108
Cảm ơn anh Luke Nguyễn và các anh/chị đầu bếp 5 Châu đã đến với hải sản Hải Châu. Hải Châu 2 cảm ơn sự khích lệ và khen ngợi từ các anh. Call now.