Nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực dược liệu - Báo Nhân Dân ...
http://nhandan.com.vn/khoahoc/khoa-hoc/item/34031302-nha-khoa-hoc-dau-nganh-trong-linh-vuc-duoc-lieu.html
2019-04-17 06:32:07 111
8 Tháng Chín 2017 ... Anh hùng Lao động, GS, TS Nguyễn Văn Ðàn là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực dược liệu, hợp chất thiên nhiên; từng giữ nhiều ...