Y tế dự phòng là then chốt - Báo Nhân Dân điện tử
http://nhandan.com.vn/y-te/item/35147802-y-te-du-phong-la-then-chot.html
2019-04-23 01:52:04 176
29 Tháng Mười Hai 2017 ... Những năm qua, các hoạt động y tế dự phòng (YTDP) được triển khai ... Dự phòng cấp bốn là áp dụng các biện pháp làm giảm lạm dụng các ...