Chia Sẻ Khóa Học Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu MY-SQL | Nhà Sách Tin Học
https://nhasachtinhoc.blogspot.com/2018/12/chia-se-khoa-hoc-thiet-ke-co-so-du-lieu-my-sql.html
2019-04-15 05:25:32 299
Khóa học này tập trung vào khía cạnh thực tế của quản lý dữ liệu mà không bỏ qua lý thuyết đằng sau mỗi thuật ngữ. Trước khi bắt đầu, bạn sẽ học cách thiết lập cơ sở dữ liệu và cài đặt phần mềm của mình .