Nhà thông minh Lumi - Giải pháp hiện đạt, tiện nghi cho ...
https://nhathongminhlumi.com.vn/
2019-04-16 10:54:06 65
Nhà thông minh Lumi. Nhà thông minh Lumi là ngôi nhà đuợc lắp đặt các thiết bị điện thông minh Lumi cho phép người dùng dễ dàng quản lý, giám sát và điều khiển toàn bộ các thiết bị điện trong nhà TỪ XA thông qua Smartphone hoặc Ipad.