Khách sạn Starcity Nha Trang tuyển dụng! | Nha Trang Open
https://nhatrangopen.com/threads/khach-san-starcity-nha-trang-tuyen-dung.13176/
2019-09-27 08:45:12 128
Cập nhật các vị trí đang tuyển dụng tại khách sạn StarCity Nha Trang: 1. Bếp phó - Số lượng: 01 2. Tổ trưởng Bếp Âu/Á - Số lượng: 01 3.