Xây dựng Hòa Bình: Đem bê tông đóng xứ người - Nhip Cau Dau Tu
https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/xay-dung-hoa-binh-dem-be-tong-dong-xu-nguoi-3326026/
2019-05-07 17:48:08 69
22 Tháng Chín 2018 ... Cách đây 7 năm, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã tiến ra nước ngoài, đóng góp vào sự thành công cho Công ty UOA (Malaysia) ở 2 dự ...