Cty tài chính Điện lực ra mắt thương hiệu cho vay tiêu dùng
https://nhipcauthuonghieu.vn/2018/10/01/cty-tai-chinh-dien-luc-ra-mat-thuong-hieu-cho-vay-tieu-dung/
2019-05-05 18:16:08 132
1 Tháng Mười 2018 ... HCM, Cty Tài chính Cổ phần Điện lực – EVN Finance chính thức giới ... các ngân hàng cho vay và nhóm khách hàng có thu nhập trung bình tối ...