PHÒNG VẬT TƯ- TRANG THIẾT BỊ | Viện kiểm định Quốc Gia vắc ...
http://nicvb.org.vn/co-cau-to-chuc/phong-vat-tu-trang-thiet-bi-c9-67.aspx
2019-04-26 07:22:25 96
18 Tháng Ba 2015 ... Phòng Vật tư- Trang thiết bị là một tổ chức trực thuộc Viện Kiểm định ... Tên tiếng Anh: Supplies - Equipment Division. 3. ... a) Cung ứng vật tư.