Việt Nam có nhiều thành tựu khoa học ngang tầm thế giới
http://nistpass.gov.vn/tin-chien-luoc-chinh-sach/1643-viet-nam-co-nhieu-thanh-tuu-khoa-hoc-ngang-tam-the-gioi.html
2019-04-15 06:50:22 213
19 Tháng Ba 2016 ... Khoa học công nghệ Việt Nam đã có nhiều thành tựu, đáp ứng được ... Hiện nay, toàn bộ quy trình quản lý sản xuât, quản lý chất lượng sản ... Đây là loại phẫu thuật cực kỳ phức tạp và liên quan đến các thiết bị kỹ thuật cao.